บริการการออกแบบครัวสำหรับมืออาชีพ
Designing Professional Kitchen

การออกแบบครัวให้เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละสถานที่นั้น บริษัท สหสเตนเลสสตีล ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะการทำงานในครัวอย่างสะดวก ลื่นไหล ไม่ติดขัด จากการออกแบบครัวที่ดี ทำให้ทีมครัวหลังบ้านทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและส่งผลให้สามารถส่งมอบอาหารที่มีคุณภาพที่ดีและมีความสม่ำเสมอ ในทางกลับกันนั้นการออกแบบครัวที่ไม่เหมาะสมนอกจากจะทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานแย่ลงแล้วอาจส่งผลลบให้เกิดอันตรายในครัวได้อย่างไม่คาดฝัน

บริษัทฯ มีบริการออกแบบครัวสำหรับสถานที่ต่างๆ อาทิเช่น ร้านอาหาร โรงแรม โรงพยาบาล โรงงานผลิตอาหาร ซึ่งการออกแบบครัวจะครอบคลุมถึงการจัดวางผลิตภัณฑ์ครัว และงานระบบต่างๆ เช่น ระบบแก๊ส ระบบน้ำดี/น้ำทิ้ง ระบบไฟฟ้า ระบบระบาย/เติมอากาศ ระบบดับเพลิงในที่ดูดควัน ห้องเย็น ห้องแช่แข็ง ห้องคลีนรูม โดยที่การออกแบบครัวนี้จะเน้นถึงความต้องการของลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าได้แบบครัวที่เหมาะสมที่สุด โดยคำนึงถึงปัจจัยทั้งหมดของครัวสถานที่นั้นๆ อาทิเช่น ขนาดของครัวเมื่อเทียบกับความต้องการในการผลิตอาหาร, การเลือกใช้และจัดวางอุปกรณ์ครัวให้เหมาะสมกับลักษณะของเมนูอาหารที่จะถูกปรุง ฯลฯ รวมถึงปัจจัยอื่นๆที่มีความสำคัญ เช่น งบประมาณ เป็นต้น นอกจากนี้ทางบริษัทฯยังมีบริการซ่อมบำรุงและบริการเช่าอุปกรณ์ครัวอีกหลากหลายชนิดอีกด้วย

Designing Professional Kitchen

Saha Stainless Steel company offers a wide range of quality products and services that meet the needs of customers as follows:

  • Kitchen Design
  • Clean / Cold / Freezer Room
  • Gas System
  • Ventilation System
  • Service / Preventive Maintenance
  • Rental Service
ด้วยการสนับสนุนจาก / In Collaboration with …