Showing all 6 results

Seagull (นกนางนวล) ถ้วยน้ำเดินทาง 2 ชั้น 0.47 ลิตร (สีคริสตัล บลู) รหัส 150000618

Seagull (นกนางนวล) ถ้วยน้ำเดินทาง 2 ชั้น 0.47 ลิตร (สีคริสตัล บลู) รหัส 150000618
 • ถ้วยน้ำเดินทาง 2 ชั้น 0.47 ลิตร (สีคริสตัล บลู)
 • ใช้บรรจุน้ำ

Seagull (นกนางนวล) แก้วน้ำสูญญากาศโมเดิร์น 0.8 ลิตร สีเงินคลาสสิค รหัส 150001203

Seagull (นกนางนวล) แก้วน้ำ สุญญากาศโมเดิร์น 0.8 ลิตร สีเงินคลาสสิค รหัส 150001203
 • ความสูงของแก้ว 20.5 ซม (ไม่รวมฝา)
 • ฝาสูง 3.5 ซม
 • เส้นผ่านศูนย์กลางก้นแก้ว 7.5 ซม
 • เส้นผ่านศูนย์กลางปากแก้ว 9.7 ซม

Seagull (นกนางนวล) แก้วน้ำสูญญากาศโมเดิร์น 0.8 ลิตร สีโรสโกลด์ รหัส 150001202

Seagull (นกนางนวล) แก้วน้ำ สุญญากาศโมเดิร์น 0.8 ลิตร สีเงินคลาสสิค รหัส 150001203
 • ความสูงของแก้ว 20.5 ซม (ไม่รวมฝา)
 • ฝาสูง 3.5 ซม
 • เส้นผ่านศูนย์กลางก้นแก้ว 7.5 ซม
 • เส้นผ่านศูนย์กลางปากแก้ว 9.7 ซม

Seagull (นกนางนวล) แก้วน้ำสูญญากาศทวิสต์ 0.8 ลิตร (สีดำ) รหัส 150001224

Seagull (นกนางนวล) แก้วน้ำ สุญญากาศทวิสต์ 0.8 ลิตร (สีดำ) รหัส 150001224
 • Seagull Twist Vacuum Mug 0.8 L (Black)
 • ใช้บรรจุน้ำ

Seagull (นกนางนวล) แก้วน้ำสูญญากาศทวิสต์ 0.8 ลิตร สีเงิน รหัส 150001226

Seagull (นกนางนวล) แก้วน้ำ สุญญากาศทวิสต์ 0.8 ลิตร สีเงิน รหัส 150001226
 • Seagull Twist Vacuum Mug 0.8 L (Classic)
 • ใช้บรรจุน้ำ

Seagull (นกนางนวล) แก้วน้ำสูญญากาศทวิสต์ 0.8 ลิตร สีชมพู รหัส 150001225

Seagull (นกนางนวล) แก้วน้ำ สุญญากาศทวิสต์ 0.8 ลิตร สีชมพู รหัส 150001225
 • Seagull Twist Vacuum Mug 0.8 L (Pink)
 • ใช้บรรจุน้ำ