Showing the single result

Sanden – Kiosk Counter – STK3-1206-AR

Sanden - Kiosk Counter - STK3-1206-AR
  • ตู้แช่เย็นเคาน์เตอร์+ถังน้ำแข็งในตัวเดียวกัน
  • ขนาดภายนอก (กว้าง x ลึก x สูง) : ก. 120 x ล.65 x ส.85 ซม.(ขนาดตู้แช่)
  • ขนาดภายใน (กว้าง x ลึก x สูง) : ก. 27 x ล.46x ส.55 ซม.(ขนาดถังน้ำแข็ง)
  • ขนาดความจุ / ขนาดบรรจุ : ความจุตู้แช่ 105 ลิตร (3.7 คิว) / ความจุถังน้ำแข็ง 30 กิโลกรัม
   Download Data Sheet