Showing the single result

SAHA – Planetary Mixers 7L (Max. Dough Mixing : 0.75 Kg) – SHPMS3L7

SAHA - Planetary Mixers 7L (Max. Dough Mixing : 0.75 Kg) – SHPMS3L7 เครื่องปั่นอเนกประสงค์ ขนาด 7 ลิตร  รุ่น SHPMS3L7