Showing the single result

SAHA – Planetary Mixers 5L (Max. Dough Mixing : 0.5-0.8 Kg) – SHPMS3L5

SAHA - Planetary Mixers 5L (Max. Dough Mixing : 0.5-0.8 Kg) – SHPMS3L5 เครื่องปั่นอเนกประสงค์ ขนาด 5 ลิตร  รุ่น SHPMS3L5