Showing 37–48 of 398 results

SAHA – Bread Slicer Thickness 12 mm – 31 Pcs – SHBRS1T12P31

SAHA – Bread Slicer Thickness 12 mm - 31 Pcs – SHBRS1T12P31 ครื่องตัดขนมปัง หนา 12 มม รุ่น SHBRS1T12P31

SAHA – Induction Hob 30 Cm with 1 Cooking Zone – 2000W – SHIHS2BR1M1

SAHA - Induction Hob 30 Cm with 1 Cooking Zone - 2000W – SHIHS2BR1M1 เตาอินดักชั่นแบบฝัง ขนาด 30 ซม. รุ่น SHIHS2BR1M1

SAHA – Gas Tilting pan 60 Litres – 41K BTU – SHTPS1GL60

SAHA - Gas Tilting pan 60 Litres - 41K BTU – SHTPS1GL60 กระทะอเนกประสงค์ระบบแก๊ส ขนาด 60 ลิตร 41  K  รุ่น SHTPS1GL60

SAHA – Counter Top Lava Rock Grill 120 Cm – SHLRS1CG120

SAHA – Counter Top Lava Rock Grill 120 Cm – SHLRS1CG120 เตาย่างหินลาวา ระบบแก๊ส ขนาด 120 ซม.  รุ่น SHLRS1CG120

SAHA – Gas Top Lava Rock Grill 60 Cm – SHLRS1TG60

SAHA - Gas Top Lava Rock Grill 60 Cm - SHLRS1TG60 เตาย่างหินลาวา ระบบแก๊ส ขนาด 60 ซม.  รุ่น SHLRS1TG60

SAHA – Gas Counter Top Griddle Smooth & Ribbed Plate (1/2) – SHGDS1CG60H

SAHA – Gas Counter Top Griddle Smooth & Ribbed Plate (1/2) – SHGDS1CG60H เตาผัดอาหารแก๊สแบบตั้งโต๊ะ ขนาด 60 ซม.  รุ่น แบบหยักและบบแบบเรียบ SHGDS1CG60H

SAHA – Planetary Mixers 40L (Dough Mixing : 12 Kg) – SHPMS4L40

SAHA - Planetary Mixers 40L (Dough Mixing : 12 Kg) – SHPMS4L40 เครื่องปั่นอเนกประสงค์ ขนาด 40 ลิตร  รุ่น SHPMS4L40

SAHA – Mobile Electric Soup Warmer Cabinet – 56 Litres – SHSWS2EMBL56

SAHA - Mobile Electric Soup Warmer Cabinet - 56 Litres - SHSWS2EMBL56 ตู้อุ่นซุปไฟฟ้าเคลื่อนที่ ขนาด 56 ลิตร  รุ่น SHSWS2EMBL56

SAHA – Chocolate warmer with 4 GN 1/6 Depth 15 Cm Pans – 2.5×4 Litres – SHCWS2P41615

SAHA – Chocolate warmer with 4 GN 1/6 Depth 15 Cm Pans - 2.5x4 Litres – SHCWS2P41615 เครื่องอุ่นช็อคโกแลต  รุ่น SHCWS2P41615

SAHA – Roll-in Proofer Chamber – 1 Trolley (32 Trays 60 x 40 Cm) – SHPFS4R1T16

SAHA – Roll-in Proofer Chamber - 1 Trolley (32 Trays 60 x 40 Cm) – SHPFS4R1T16 ตู้หมักแป้งขนาดใหญ่ 32 ถาด รุ่น SHPFS4R1T16

SAHA – Electric Smart Rotary Oven 1 Trolley Size 600*400 MM w/steam – SHROS1EST1AS

SAHA – Electric Smart Rotary Oven 1 Trolley Size 600*400 MM w/steam – SHROS1EST1AS เตาอบขนมไฟฟ้าขนาดใหญ่ รุ่น SHROS1EST1AS

SAHA – Digital Proofer 10 Trays – SHPFS3T10

SAHA – Digital Proofer 10 Trays – SHPFS3T10 ตู้หมักแป้งระบบดิจิตอล รุ่น SHPFS3T10