Showing 25–36 of 528 results

SAHA – Electric counter top fryer 2 tanks 6+6 litres – SHDFS3CT2L6

SAHA - Electric counter top fryer 2 tanks 6+6 litres - SHDFS3CT2L6 เตาทอด ระบบไฟฟ้า แบบตั้งโต๊ะ 2 อ่าง 2 ตะกร้า 6+6 ลิตร  รุ่น SHDFS3CT2L6

SAHA – Induction Hob 30 Cm with 1 Cooking Zone – 2000W – SHIHS2BR1M1

SAHA - Induction Hob 30 Cm with 1 Cooking Zone - 2000W – SHIHS2BR1M1 เตาอินดักชั่นแบบฝัง ขนาด 30 ซม. รุ่น SHIHS2BR1M1

SAHA – Gas Tilting pan 60 Litres – 41K BTU – SHTPS1GL60

SAHA - Gas Tilting pan 60 Litres - 41K BTU – SHTPS1GL60 กระทะอเนกประสงค์ระบบแก๊ส ขนาด 60 ลิตร 41  K  รุ่น SHTPS1GL60

SAHA – Counter Top Lava Rock Grill 120 Cm – SHLRS1CG120

SAHA – Counter Top Lava Rock Grill 120 Cm – SHLRS1CG120 เตาย่างหินลาวา ระบบแก๊ส ขนาด 120 ซม.  รุ่น SHLRS1CG120

SAHA – Gas Top Lava Rock Grill 60 Cm – SHLRS1TG60

SAHA - Gas Top Lava Rock Grill 60 Cm - SHLRS1TG60 เตาย่างหินลาวา ระบบแก๊ส ขนาด 60 ซม.  รุ่น SHLRS1TG60

SAHA – Gas Counter Top Griddle Smooth & Ribbed Plate (1/2) – SHGDS1CG60H

SAHA – Gas Counter Top Griddle Smooth & Ribbed Plate (1/2) – SHGDS1CG60H เตาผัดอาหารแก๊สแบบตั้งโต๊ะ ขนาด 60 ซม.  รุ่น แบบหยักและบบแบบเรียบ SHGDS1CG60H

SAHA – Single Induction Chinese Wok Cooker (Wok 50 Cm) – 12 KW – 90 Series – SHIWS3W1YBA

SAHA - Single Induction Chinese Wok Cooker (Wok 50 Cm) - 12 KW - 90 Series – SHIWS3W1YBA เตาจีนอินดักชั่น  12  กิโลวัตต์ รุ่น SHIWS3W1YBA

SAHA – Electric Boiling Pan, 100 – 140 Litres – 18 KW – 90 Series – SHBPS1EIL140N

SAHA - Electric Boiling Pan 100 - 140 Litres - 18 KW - 90 Series – SHBPS1EIL140N กระทะอเนกประสงค์ระบบไฟฟ้า ขนาด 140 ลิตร 18  กิโลวัตต์  รุ่น SHBPS1EIL140N

SAHA – Electric Fryer 2 Tanks & 2 Baskets, 14+14 litres, 6+6KW – SHDFS3SET2C

SAHA - Electric Fryer 2 Tanks & 2 Baskets 14+14 litres 6+6KW - SHDFS3SET2C เตาทอด ระบบไฟฟ้า แบบตั้งโต๊ะ 2 อ่าง 2 ตะกร้า 14+14 ลิตร   รุ่น SHDFS3SET2C

SAHA – Electric Top Lava Rock Grill 60 Cm – SHLRS1TE60

SAHA - Electric Top Lava Rock Grill 60 Cm - SHLRS1TE60 เตาย่างหินลาวา ขนาด 60 ซม.  รุ่น SHLRS1TE60

SAHA – Electric Griddle 40 Cm with Cabinet – SHGDS1SE40C

SAHA - Electric Griddle 40 Cm with Cabinet - SHGDS1SE40C เตาผัดอาหารไฟฟ้าพร้อมตู้ ขนาด 40 ซม.  รุ่น SHGDS1SE40C

SAHA – Electric Griddle 80 Cm with Cabinet – 90 Series – SHGDS1SE80CN

SAHA - Electric Griddle 80 Cm with Cabinet - 90 Series - SHGDS1SE80CN เตาผัดอาหารไฟฟ้าพร้อมตู้ ขนาด 80 ซม.  รุ่น SHGDS1SE80CN