Showing 1–12 of 169 results

SAHA – Spiral Mixers 80L (25 kg) with Timer – Belt System – SHSMS480LTB

SAHA – Spiral Mixers 80L (25 kg) with Timer - Belt System – SHSMS480LTB เครื่องผสมแป้ง ขนาด 80 ลิตร (25 กก.) พร้อมตัวจับเวลา ระบบสายพาน  รุ่น SHSMS480LTB    

SAHA – Spiral Mixers 200L (75 kg) with Timer – Belt System – SHSMS4200LTB

SAHA - Spiral Mixers 200L (75 kg) with Timer - Belt System - SHSMS4200LTB เครื่องผสมแป้ง ขนาด 200 ลิตร (75 กก.) พร้อมตัวจับเวลา ระบบสายพาน  รุ่น SHSMS4200LTB  

SAHA – Digital Planetary Mixers 20L with Guard (Max. Kneading Capacity : 3 Kg) – SHPMS5DL20G

SAHA – Digital Planetary Mixers 20L with Guard (Max. Kneading Capacity : 3 Kg) – SHPMS5DL20G เครื่องปั่นอเนกประสงค์  ระบบดิจิตอล ขนาด 20 ลิตร รุ่น SHPMS5DL20G

SAHA – Bread Slicer Thickness 12 mm – 31 Pcs – SHBRS1T12P31

SAHA – Bread Slicer Thickness 12 mm - 31 Pcs – SHBRS1T12P31 ครื่องตัดขนมปัง หนา 12 มม รุ่น SHBRS1T12P31

SAHA – Planetary Mixers 40L (Dough Mixing : 12 Kg) – SHPMS4L40

SAHA - Planetary Mixers 40L (Dough Mixing : 12 Kg) – SHPMS4L40 เครื่องปั่นอเนกประสงค์ ขนาด 40 ลิตร  รุ่น SHPMS4L40

SAHA – Chocolate warmer with 4 GN 1/6 Depth 15 Cm Pans – 2.5×4 Litres – SHCWS2P41615

SAHA – Chocolate warmer with 4 GN 1/6 Depth 15 Cm Pans - 2.5x4 Litres – SHCWS2P41615 เครื่องอุ่นช็อคโกแลต  รุ่น SHCWS2P41615

SAHA – Roll-in Proofer Chamber – 1 Trolley (32 Trays 60 x 40 Cm) – SHPFS4R1T16

SAHA – Roll-in Proofer Chamber - 1 Trolley (32 Trays 60 x 40 Cm) – SHPFS4R1T16 ตู้หมักแป้งขนาดใหญ่ 32 ถาด รุ่น SHPFS4R1T16

SAHA – Electric Smart Rotary Oven 1 Trolley Size 600*400 MM w/steam – SHROS1EST1AS

SAHA – Electric Smart Rotary Oven 1 Trolley Size 600*400 MM w/steam – SHROS1EST1AS เตาอบขนมไฟฟ้าขนาดใหญ่ รุ่น SHROS1EST1AS

SAHA – Digital Proofer 10 Trays – SHPFS3T10

SAHA – Digital Proofer 10 Trays – SHPFS3T10 ตู้หมักแป้งระบบดิจิตอล รุ่น SHPFS3T10

SAHA – Roll-in Proofer Chamber – 2 Trolleys (32 Trays 60 x 40 Cm) – SHPFS4R2T32

SAHA – Roll-in Proofer Chamber - 2 Trolleys (32 Trays 60 x 40 Cm) – SHPFS4R2T32 ตู้หมักแป้งขนาดใหญ่ 32 ถาด รุ่น SHPFS4R2T32

SAHA – Electric Smart Rotary Oven 1 Trolley Size 600*800 MM w/steam – SHROS1EST1BS

SAHA – Electric Smart Rotary Oven 1 Trolley Size 600*800 MM w/steam – SHROS1EST1BS  เตาอบขนมไฟฟ้าขนาดใหญ่ รุ่น SHROS1EST1BS

SAHA – Full-Auto Dough Divider and Rounder – 30 Pcs (30 – 10g) – SHDVS1F30

SAHA – Full-Auto Dough Divider and Rounder - 30 Pcs (30 - 10g) – SHDVS1F30 เครื่องแบ่งแป้งแบบอัตโนมัติ รุ่น SHDVS1F30