Showing all 3 results

SAHA – Electric Contact Grill Smooth/Smooth Single Head 42.5 Cm – SHCGS1SSS42

SAHA - Electric Contact Grill Smooth/Smooth Single Head 42.5 Cm - SHCGS1SSS42 เตาปิ้งย่างแบบประกบ เรียบบน-เรียบล่าง ขนาด 42.5 ซม. รุ่น SHCGS1SSS42

SAHA – Electric Contact Grill Ribbed / Smooth Single Head 42.5 Cm – SHCGS1RSS42

SAHA - Electric Contact Grill Ribbed / Smooth Single Head 42.5 Cm - SHCGS1RSS42 เตาปิ้งย่างแบบประกบ หยักบน-หยักล่าง ขนาด 42.5 ซม. รุ่น SHCGS1RSS42

SAHA – Electric Contact Grill Ribbed / Ribbed Single Head 42.5 Cm – SHCGS1RRS42

SAHA - Electric Contact Grill Ribbed / Ribbed Single Head 42.5 Cm - SHCGS1RRS42 เตาปิ้งย่างแบบประกบ หยักบน-เรียบล่าง ขนาด 42.5 ซม. รุ่น SHCGS1RRS42