Showing all 3 results

SAHA – Electric Contact Grill Smooth/Smooth Single Head 31 Cm – SHCGS1SSS31

SAHA - Electric Contact Grill Smooth/Smooth Single Head 31 Cm - SHCGS1SSS31 เตาปิ้งย่างแบบประกบ เรียบบน-เรียบล่าง ขนาด 31 ซม. รุ่น SHCGS1SSS31

SAHA – Electric Contact Grill Ribbed / Smooth Single Head 31 Cm – SHCGS1RSS31

SAHA - Electric Contact Grill Ribbed / Smooth Single Head 31 Cm - SHCGS1RSS31 เตาปิ้งย่างแบบประกบ หยักบน-หยักล่าง ขนาด 31 ซม. รุ่น SHCGS1RSS31

SAHA – Electric Contact Grill Ribbed / Ribbed Single Head 31 Cm – SHCGS1RRS31

SAHA - Electric Contact Grill Ribbed / Ribbed Single Head 31 Cm - SHCGS1RRS31 เตาปิ้งย่างแบบประกบ หยักบน-เรียบล่าง ขนาด 31 ซม. รุ่น SHCGS1RRS31