Showing all 3 results

SAHA – Gas Counter Top Fryer 2 Tanks & 2 Baskets 5.5+5.5 litres – SHDFS4CGT2L11

SAHA - Gas Counter Top Fryer 2 Tanks & 2 Baskets 5.5+5.5 litres - SHDFS4CGT2L11 เตาทอด ระบบแก๊ส แบบตั้งโต๊ะ 2 อ่าง 2 ตะกร้า 5.5+5.5 ลิตร  รุ่น SHDFS4CGT2L11

SAHA – Electric Top Fryer 2 Tanks & 2 Baskets, 14+14 litres, 3.8+3.8KW – SHDFS3TET2M

SAHA - Top Gas Fryer 2 Tanks & 2 Baskets 14+14 litres - SHDFS3TGT2K เตาทอดแบบตั้งโต๊ะ 2 อ่าง 2 ตะกร้า 14+14 ลิตร  รุ่น SHDFS3TGT2K

SAHA – Top Gas Fryer 2 Tanks & 2 Baskets 14+14 litres – SHDFS3TGT2K

SAHA - Top Gas Fryer 2 Tanks & 2 Baskets 14+14 litres - SHDFS3TGT2K เตาทอด ระบบแก๊ส แบบตั้งโต๊ะ 2 อ่าง 2 ตะกร้า 14+14 ลิตร  รุ่น SHDFS3TGT2K