Showing 1–12 of 88 results

SAHA – Digital Planetary Mixers 20L with Guard (Max. Kneading Capacity : 3 Kg) – SHPMS5DL20G

SAHA – Digital Planetary Mixers 20L with Guard (Max. Kneading Capacity : 3 Kg) – SHPMS5DL20G เครื่องปั่นอเนกประสงค์  ระบบดิจิตอล ขนาด 20 ลิตร รุ่น SHPMS5DL20G

SAHA – Planetary Mixers 40L (Dough Mixing : 12 Kg) – SHPMS4L40

SAHA - Planetary Mixers 40L (Dough Mixing : 12 Kg) – SHPMS4L40 เครื่องปั่นอเนกประสงค์ ขนาด 40 ลิตร  รุ่น SHPMS4L40

SAHA – Floor Stand Vertical Dough Sheeter – Roller 30 Cm – 150 Kg/H – SHDSS2FVR30

SAHA - Floor Stand Vertical Dough Sheeter - Roller 30 Cm - 150 Kg/H – SHDSS2FVR30 เครื่องรีดแป้งแนวตั้งแบบตั้งพื้น 150 กก./ชม. รุ่น SHDSS2FVR30

SAHA – Spiral Mixers 260L (100 kg) – Stainless Body – SHSMS1260L

SAHA - Spiral Mixers 260L (100 kg) - Stainless Body - SHSMS1260L เครื่องผสมแป้ง ขนาด 260 ลิตร (100 กก.) ตัวเครื่องสเตนเลส รุ่น SHSMS1260L

SAHA – Spiral Mixers 200L (75 kg) – SHSMS3200L

SAHA - Spiral Mixers 200L (75 kg) - SHSMS3200L เครื่องผสมแป้ง ขนาด 200 ลิตร (75 กก.)  รุ่น SHSMS3200L

SAHA – Spiral Mixers 200L (75 kg) – SHSMS2200L

SAHA - Spiral Mixers 200L (75 kg) - SHSMS2200L เครื่องผสมแป้ง ขนาด 200 ลิตร (75 กก.)  รุ่น SHSMS2200L

SAHA – Planetary Mixers 10L (Max. Dough Mixing : 1-1.1 Kg) – SHPMS3L10

SAHA - Planetary Mixers 10L (Max. Dough Mixing : 1-1.1 Kg) – SHPMS3L10 เครื่องปั่นอเนกประสงค์ ขนาด 10 ลิตร  รุ่น SHPMS3L10

SAHA – Planetary Mixers 5L (Max. Dough Mixing : 0.5-0.8 Kg) – SHPMS3L5

SAHA - Planetary Mixers 5L (Max. Dough Mixing : 0.5-0.8 Kg) – SHPMS3L5 เครื่องปั่นอเนกประสงค์ ขนาด 5 ลิตร  รุ่น SHPMS3L5

SAHA – Planetary Mixers 30L with guard – SHPMS4L30G

SAHA - Planetary Mixers 30L with guard – SHPMS4L30G เครื่องปั่นอเนกประสงค์ ขนาด 30 ลิตร  รุ่น SHPMS4L30G

SAHA – Roll-in Retarder Prover Chamber – 2 Trolleys 600 x 400 MM – SHRPS5R2T36

SAHA - Roll-in Retarder Prover Chamber - 2 Trolleys 600 x 400 MM – SHRPS5R2T36 ตู้หมักแป้งแบบมีความเย็นขนาดใหญ่ 2 รถเข็นถาด รุ่น SHRPS5R2T36

SAHA – Convection Oven 3 Trays – SHCOS6ET1A

SAHA - Convection Oven 3 Trays – SHCOS6ET1A เตาอบขนมแบบลมร้อน 3 ถาด รุ่น SHCOS6ET1A

SAHA – Planetary Mixers 20L with guard – SHPMS4L20G

SAHA - Planetary Mixers 20L with guard – SHPMS4L20G เครื่องปั่นอเนกประสงค์ ขนาด 20 ลิตร  รุ่น SHPMS4L20G