Showing all 2 results

SAHA – Electric Contact Grill Smooth/Smooth Single Head 42.5 Cm – SHCGS1SSS42

SAHA - Electric Contact Grill Smooth/Smooth Single Head 42.5 Cm - SHCGS1SSS42 เตาปิ้งย่างแบบประกบ เรียบบน-เรียบล่าง ขนาด 42.5 ซม. รุ่น SHCGS1SSS42

SAHA – Electric Contact Grill Smooth/Smooth Single Head 31 Cm – SHCGS1SSS31

SAHA - Electric Contact Grill Smooth/Smooth Single Head 31 Cm - SHCGS1SSS31 เตาปิ้งย่างแบบประกบ เรียบบน-เรียบล่าง ขนาด 31 ซม. รุ่น SHCGS1SSS31