Showing 1–12 of 33 results

SAHA – Electric Boiling Pan, 100 – 140 Litres – 18 KW – 90 Series – SHBPS1EIL140N

SAHA - Electric Boiling Pan 100 - 140 Litres - 18 KW - 90 Series – SHBPS1EIL140N กระทะอเนกประสงค์ระบบไฟฟ้า ขนาด 140 ลิตร 18  กิโลวัตต์  รุ่น SHBPS1EIL140N

SAHA – Electric Tilting pan 100 Litres – 11.5 KW – 90 Series – SHTPS1EL100N

SAHA - Electric Tilting pan 100 Litres - 11.5 KW - 90 Series – SHTPS1EL100N กระทะอเนกประสงค์ระบบไฟฟ้า ขนาด 100 ลิตร 11.5  กิโลวัตต์  รุ่น SHTPS1EL100N

SAHA – Electric Tilting pan 60 Litres – 9 KW – SHTPS1EL60

SAHA - Electric Tilting pan 60 Litres - 9 KW – SHTPS1EL60 กระทะอเนกประสงค์ระบบไฟฟ้า ขนาด 60 ลิตร 9  กิโลวัตต์  รุ่น SHTPS1EL60

SAHA – Gas Fryer 2 Tanks & 2 Baskets 14+14 litres – SHDFS3SGT2K

SAHA - Gas Fryer 2 Tanks & 2 Baskets 14+14 litres - SHDFS3SGT2K เตาทอด 2 อ่าง 2 ตะกร้า ขนาด 14+14 ลิตร ระบบแก๊ส  รุ่น SHDFS3SGT2K

SAHA – Electric Top Fryer 1 Tank & 1 Basket 14 litres 3.8 KW – SHDFS3TET1L

SAHA - Electric Top Fryer 1 Tank & 1 Basket 14 litres 3.8 KW - SHDFS3TET1L เตาทอดแบบตั้งโต๊ะ 1 อ่าง 1 ตะกร้า ขนาด 14 ลิตร ระบบไฟฟ้า  รุ่น SHDFS3TET1L

SAHA – Gas Fryer 1 Tank & 2 Baskets, 35 litres, BTU 82K – SHDFS3SGT1H

SAHA - Gas Fryer 1 Tank & 2 Baskets, 35 litres, BTU 82K - SHDFS3SGT1H เตาทอด 1 อ่าง 2 ตะกร้า ขนาด 35 ลิตร ระบบแก๊ส  รุ่น SHDFS3SGT1H

SAHA – Electric Fryer 2 Tanks & 2 Baskets 28+28 litres 9+9 KW – SHDFS3SET2AN

SAHA - Electric Fryer 2 Tanks & 2 Baskets 28+28 litres 9+9 KW - SHDFS3SET2AN เตาทอด 2 อ่าง 2 ตะกร้า ขนาด 28+28 ลิตร ระบบไฟฟ้า  รุ่น SHDFS3SET2AN

SAHA – Electric Fryer 2 Tanks & 2 Baskets 28+28 litres 9+9 KW – SHDFS3SET2A

SAHA - Electric Fryer 2 Tanks & 2 Baskets 28+28 litres 9+9 KW - SHDFS3SET2A เตาทอด 2 อ่าง 2 ตะกร้า ขนาด 28+28 ลิตร ระบบไฟฟ้า  รุ่น SHDFS3SET2A

SAHA – Electric Fryer 1 Tank & 1 Basket, 28 litres, 9KW – SHDFS3SET1A

SAHA - Electric Fryer 1 Tank & 1 Basket, 28 litres, 9KW - SHDFS3SET1A เตาทอด 1 อ่าง 1 ตะกร้า ขนาด 28 ลิตร ระบบไฟฟ้า  รุ่น SHDFS3SET1A

SAHA – Electric Digital Fryer 1 Tank & 2 Baskets 28 litres, 18KW – SHDFS3SET1BD

SAHA - Electric Digital Fryer 1 Tank & 2 Baskets 28 litres, 18KW - SHDFS3SET1BD เตาทอด 1 อ่าง 2 ตะกร้า ขนาด 28 ลิตร ระบบไฟฟ้า  รุ่น SHDFS3SET1BD

SAHA – Electric Counter top fryer 2 Tanks, 8+8 litres – SHDFS3CT2L8

SAHA - Electric Counter top fryer 2 Tanks, 8+8 litres - SHDFS3CT2L8 เตาทอด แบบวางบนโต๊ะ 2 อ่าง 2 ตะกร้า ขนาด 8+8 ลิตร ระบบไฟฟ้า  รุ่น SHDFS3CT2L8

SAHA – Electric Counter Top Fryer 2 Tank & 2 Basket 12.5 litres – SHDFS3CET2L25

SAHA - Electric Counter Top Fryer 2 Tank & 2 Basket 12.5 litres - SHDFS3CET2L25 เตาทอด แบบวางบนโต๊ะ 2 อ่าง 2 ตะกร้า ขนาด 12.5 ลิตร ระบบไฟฟ้า  รุ่น SHDFS3CET2L25