Showing all 2 results

Seagull (นกนางนวล) ปิ่นโต 12 ซม. 4 ชั้น รหัส 100350124

Seagull (นกนางนวล) ปิ่นโต 12 ซม. 4 ชั้น รหัส 100350124
  • ปิ่นโตขนาด 12 ซม.
  • จำนวน 4 ชั้น
  • ใช้รับประทานอาหาร

Rocket (จรวด) ปิ่นโต 16 ซม 4 ชั้น รหัส 100250164

Rocket (จรวด) ปิ่นโต 16 ซม 4 ชั้น รหัส 100250164
  • ปิ่นโตเหมาะสำหรับใส่อาหารไปทานนอกสถานที่ เช่น โรงเรียน วัด
  • ปิ่นโตทำจากเนื้อสแตนเลสทั้งหมด ตัวล็อกและหูจับแข็งแรง
  • มีฝาปิดป้องกันอาหารหกออกมา ชั้นแต่ละชั้นวางได้สนิท
  • หนา แข็งแรง ทนทาน