Showing the single result

Seagull (นกนางนวล) ทัพพีแขกด้ามดำ ขนาด 24 ซม. รหัส 100302107

Seagull (นกนางนวล) ทัพพีแขก ด้ามดำ ขนาด 24 ซม.หัส 100302107
  • กว้าง 7 ซม.
  • ยาว 24 ซม.
  • ใช้ได้ทั้งอาหารร้อนและเย็น