Showing 1–12 of 30 results

Sanden – Chest Freezer Series A – SNA-0115

Sanden - Chest Freezer Series A - SNA-0115
 • แช่ SANDEN 3.9 คิว สีขาว
 • ช่วยถนอมอาหารรักษารสชาติให้คงอยู่ได้นาน
 • เหมาะสำหรับเเช่ไอศครีม เนื้อสัตว์ นมเเม่ และอาหารเเช่เเข็งทุกชนิด
  Download Data Sheet

Sanden – Chest Freezer Series A – SNA-0165

Sanden - Chest Freezer Series A - SNA-0165
  • ตู้แช่ SANDEN 5.7 คิว สีขาว
  • ช่วยถนอมอาหารรักษารสชาติให้คงอยู่ได้นาน
  • เหมาะสำหรับเเช่ไอศครีม เนื้อสัตว์ นมเเม่ และอาหารเเช่เเข็งทุกชนิด
  Download Data Sheet

Sanden – Chest Freezer Series A – SNA-0215

Sanden - Chest Freezer Series A - SNA-0215
 • ตู้แช่ SANDEN 7.4 คิว สีขาว
 • ช่วยถนอมอาหารรักษารสชาติให้คงอยู่ได้นาน
 • เหมาะสำหรับเเช่ไอศครีม เนื้อสัตว์ นมเเม่ และอาหารเเช่เเข็งทุกชนิด
  Download Data Sheet

Sanden – Chest Freezer Series A – SNA-0275

Sanden - Chest Freezer Series A - SNA-0275
 • ตู้แช่ SANDEN 9.5คิว สีขาว
 • ช่วยถนอมอาหารรักษารสชาติให้คงอยู่ได้นาน
 • เหมาะสำหรับเเช่ไอศครีม เนื้อสัตว์ นมเเม่ และอาหารเเช่เเข็งทุกชนิด
  Download Data Sheet

Sanden – Chest Freezer Series A – SNA-0365

Sanden - Chest Freezer Series A - SNA-0365
 • ตู้แช่ SANDEN 12.7 คิว สีขาว
 • ช่วยถนอมอาหารรักษารสชาติให้คงอยู่ได้นาน
 • เหมาะสำหรับเเช่ไอศครีม เนื้อสัตว์ นมเเม่ และอาหารเเช่เเข็งทุกชนิด
  Download Data Sheet

Sanden – Chest Freezer Series A – SNA-0465

Sanden - Chest Freezer Series A - SNA-0465
 • ตู้แช่ SANDEN 16. 3 คิว สีขาว
 • ช่วยถนอมอาหารรักษารสชาติให้คงอยู่ได้นาน
 • เหมาะสำหรับเเช่ไอศครีม เนื้อสัตว์ นมเเม่ และอาหารเเช่เเข็งทุกชนิด
  Download Data Sheet

Sanden – Chest Freezer Series A – SNA-0615

Sanden - Chest Freezer Series A - SNA-0615
 • ตู้แช่ SANDEN 21.6 คิว สีขาว
 • ช่วยถนอมอาหารรักษารสชาติให้คงอยู่ได้นาน
 • เหมาะสำหรับเเช่ไอศครีม เนื้อสัตว์ นมเเม่ และอาหารเเช่เเข็งทุกชนิด
  Download Data Sheet

Sanden – Chest Freezer Series A – SNA-0765

Sanden - Chest Freezer Series A - SNA-0765
 • ตู้แช่ SANDEN 26.9 คิว สีขาว
 • ช่วยถนอมอาหารรักษารสชาติให้คงอยู่ได้นาน
 • เหมาะสำหรับเเช่ไอศครีม เนื้อสัตว์ นมเเม่ และอาหารเเช่เเข็งทุกชนิด
  Download Data Sheet

Sanden – Island Chiller/Freezer – SNE-1855z

Sanden - Island Chiller/Freezer - SNE-1855z
 • ตู้แช่ฝากระจกขนาดใหญ่
 • ตู้โชว์ขนาดใหญ่
  Download Data Sheet

Sanden – 2 Zone – Chest Freezer Series H – SDH-0265

Sanden - 2 Zone - Chest Freezer Series H - SDH-0265
 • ตู้แช่แข็งฝาบนแบบแบ่ง2โซน
 • ขนาดความจุ (ลิตร) : 260
  Download Data Sheet

Sanden – Chest Freezer Series Q – SNQ-1305

Sanden - Chest Freezer Series Q - SNQ-1305
 • ตู้แช่แข็งฝาทึบ 9 คิว [SNQ-1305]
 • ขนาดความจุ 1300 ลิตร (9 คิว)
  Download Data Sheet

Sanden – Chest Freezer Series H – SNH-0605

Sanden - Chest Freezer Series H - SNH-0605
 • ตู้แช่ 2 ระบบ SANDEN SNH-0605 21.2 คิว สีขาว
 • เหมาะสำหรับใช้ในการแช่อาหารสด ผัก เครื่องดื่มต่าง ๆ และสินค้าที่ต้องการอุณหภูมิแบบแช่แข็ง
  Download Data Sheet