Showing all 2 results

Seagull (นกนางนวล) ตะกร้าล้างผัก ขนาด 30 ซม รหัส 150001188

Seagull (นกนางนวล) ตะกร้าล้างผัก ขนาด 30 ซม รหัส 150001188 
  • ตระกร้าล้างผักโครงสเตนเลสสตีล
  • ผลิตจาก Stainless Steel 304 ทนทาน ใช้งานได้ยาวนาน ทนต่อความร้อน ปลอดภัยสำหรับการสัมผัสอาหาร
  • ชิ้นงานเรียบร้อย สวยงาม คุณภาพชิ้นงานได้มาตรฐาน เก็บงานเรียบร้อย
  • โครงสเตนเลสสตีล ช่วยยึดโครง คงความแข็งแรงได้นาน

Seagull (นกนางนวล) ตะกร้าล้างผัก ขนาด 25 ซม รหัส 150001187

Seagull (นกนางนวล) ตะกร้าล้างผัก ขนาด 25 ซม รหัส 150001187
  • ตระกร้าล้างผักโครงสเตนเลสสตีล
  • ผลิตจาก Stainless Steel 304 ทนทาน ใช้งานได้ยาวนาน ทนต่อความร้อน ปลอดภัยสำหรับการสัมผัสอาหาร
  • ชิ้นงานเรียบร้อย สวยงาม คุณภาพชิ้นงานได้มาตรฐาน เก็บงานเรียบร้อย
  • โครงสเตนเลสสตีล ช่วยยึดโครง คงความแข็งแรงได้นาน