Showing all 10 results

Sanden – Kiosk Counter – STK3-1206-AR

Sanden - Kiosk Counter - STK3-1206-AR
 • ตู้แช่เย็นเคาน์เตอร์+ถังน้ำแข็งในตัวเดียวกัน
 • ขนาดภายนอก (กว้าง x ลึก x สูง) : ก. 120 x ล.65 x ส.85 ซม.(ขนาดตู้แช่)
 • ขนาดภายใน (กว้าง x ลึก x สูง) : ก. 27 x ล.46x ส.55 ซม.(ขนาดถังน้ำแข็ง)
 • ขนาดความจุ / ขนาดบรรจุ : ความจุตู้แช่ 105 ลิตร (3.7 คิว) / ความจุถังน้ำแข็ง 30 กิโลกรัม
   Download Data Sheet

Sanden – Kiosk Counter – SCK3-1806-AR

Sanden - Kiosk Counter - SCK3-1806-AR
 • ตู้แช่เย็นเคาน์เตอร์+ถังน้ำแข็ง+ซิงค์ล้างจาน
 • ขนาด (กว้าง x ลึก x สูง) : ก. 180 x ล.65 x ส.85 ซม.(ขนาดตู้แช่)
 • ขนาดภายนอก (กว้าง x ลึก x สูง) : ก. 27 x ล.46x ส.55 ซม.(ขนาดถังน้ำแข็ง)
 • ขนาดภายใน (กว้าง x ลึก x สูง) : ก. 5 x ล.40x ส.15 ซม.(ขนาดอ่างล้างแก้ว)
 • ขนาดความจุ / ขนาดบรรจุ : ความจุตู้แช่ 286 ลิตร (10 คิว) / ความจุถังน้ำแข็ง 30 กิโลกรัม
   Download Data Sheet

Sanden – Kiosk Counter – SCK3-1506-AR

Sanden - Kiosk Counter - SCK3-1506-AR
 • ตู้แช่เย็นเคาน์เตอร์+ถังน้ำแข็ง+ซิงค์ล้างจาน
 • ขนาด (กว้าง x ลึก x สูง) : ก. 150 x ล.65 x ส.85 ซม.(ขนาดตู้แช่)
 • ขนาดภายนอก (กว้าง x ลึก x สูง) : ก. 27 x ล.46x ส.55 ซม.(ขนาดถังน้ำแข็ง)
 • ขนาดภายใน (กว้าง x ลึก x สูง) : ก. 5 x ล.40x ส.15 ซม.(ขนาดอ่างล้างแก้ว)
 • ขนาดความจุ / ขนาดบรรจุ : ความจุตู้แช่ 197 ลิตร (7 คิว) / ความจุถังน้ำแข็ง 30 กิโลกรัม
   Download Data Sheet

Sanden – Kiosk Counter – SCK3-1206-AR

Sanden - Kiosk Counter - SCK3-1206-AR
 • ตู้แช่เย็นเคาน์เตอร์+ถังน้ำแข็ง+ซิงค์ล้างจาน
 • ขนาด (กว้าง x ลึก x สูง) : ก. 120 x ล.65 x ส.85 ซม.(ขนาดตู้แช่)
 • ขนาดภายนอก (กว้าง x ลึก x สูง) : ก. 27 x ล.46x ส.55 ซม.(ขนาดถังน้ำแข็ง)
 • ขนาดภายใน (กว้าง x ลึก x สูง) : ก. 5 x ล.40x ส.15 ซม.(ขนาดอ่างล้างแก้ว)
 • ขนาดความจุ / ขนาดบรรจุ : ความจุตู้แช่ 105 ลิตร (7 คิว) / ความจุถังน้ำแข็ง 30 กิโลกรัม
   Download Data Sheet