Showing all 2 results

Seagull (นกนางนวล) ช้อนส้อมเวโรน่า (6 คู่) รหัส 150393006

Seagull (นกนางนวล) ช้อนส้อมเวโรน่า (6 คู่) รหัส 150393006
  • ช้อนส้อมเวโรน่า

  •  เนื้อหนา แข็งแรงทานทาน

  •  อายุการใช้งานยาวนาน

  • ดีไซน์สวย หรู

Seagull (นกนางนวล) ช้อนส้อม (เคิร์ฟ) รหัส 150000660

Seagull (นกนางนวล) ช้อนส้อม (เคิร์ฟ) รหัส 150000660
  • ช้อนส้อมเคิร์ฟ 3 คู่
  • ความหนา 2 มม.
  • ใช้รับประทานอาหาร