Showing all 3 results

SAHA – Electric Boiling Pan, 100 – 140 Litres – 18 KW – 90 Series – SHBPS1EIL140N

SAHA - Electric Boiling Pan 100 - 140 Litres - 18 KW - 90 Series – SHBPS1EIL140N กระทะอเนกประสงค์ระบบไฟฟ้า ขนาด 140 ลิตร 18  กิโลวัตต์  รุ่น SHBPS1EIL140N

SAHA – Electric Tilting pan 100 Litres – 11.5 KW – 90 Series – SHTPS1EL100N

SAHA - Electric Tilting pan 100 Litres - 11.5 KW - 90 Series – SHTPS1EL100N กระทะอเนกประสงค์ระบบไฟฟ้า ขนาด 100 ลิตร 11.5  กิโลวัตต์  รุ่น SHTPS1EL100N

SAHA – Electric Tilting pan 60 Litres – 9 KW – SHTPS1EL60

SAHA - Electric Tilting pan 60 Litres - 9 KW – SHTPS1EL60 กระทะอเนกประสงค์ระบบไฟฟ้า ขนาด 60 ลิตร 9  กิโลวัตต์  รุ่น SHTPS1EL60