Showing the single result

SAHA – Counter Top Bowl Chopper 8 Litres – 120 Kg/H – SHBCS1CSL8

SAHA - Counter Top Bowl Chopper 8 Litres - 120 Kg/H – SHBCS1CSL8 กระทะสับผสม ขนาด 8 ลิตร 120 กิโลกรัม/ชั่วโมง  รุ่น SHBCS1CSL8