Showing 1–12 of 117 results

Show sidebar

SAHA – Counter Top Vacuum Sealer – SHVSS2CL260

SAHA - Counter Top Vacuum Sealer - SHVSS2CL260 เครื่องแพ็คอาหารสุญญากาศแบบตั้งโต๊ะ รุ่น SHVSS2CL260

SAHA – Counter Top Vacuum Sealer – SHVSS2CL400

SAHA - Counter Top Vacuum Sealer - SHVSS2CL400 เครื่องแพ็คอาหารสุญญากาศแบบตั้งโต๊ะ รุ่น SHVSS2CL400

SAHA – Vacuum Sealer – SHVSS2SL400

SAHA - Vacuum Sealer - SHVSS2SL400 เครื่องแพ็คอาหารแบบสุญญากาศ รุ่น SHVSS2SL400

SAHA – 14″ Semi-Automatic Meat Slicer – SHMSS2B14SA

SAHA - 14" Semi-Automatic Meat Slicer - SHMSS2B14SA เครื่องสไลด์เนื้อกึ่งอัตโนมัติ ขนาด 14 นิ้ว รุ่น SHMSS2B14SA

SAHA – 12″ Semi-Automatic Meat Slicer – SHMSS1B12SA

SAHA - 12" Semi-Automatic Meat Slicer - SHMSS1B12SA เครื่องสไลด์เนื้อกึ่งอัตโนมัติ ขนาด 12 นิ้ว รุ่น SHMSS1B12SA

SAHA – Meat Grinder 320 KG – 1500W – SHMGS3C320B

SAHA - Meat Grinder 320 KG - 1500W - SHMGS3C320B เครื่องบดเนื้อขนาด 320 กิโลกรัม รุ่น SHMGS3C320B

SAHA – Meat Grinder 320KG 1500W – SHMGS3C320A

SAHA - Meat Grinder 320KG 1500W - SHMGS3C320A เครื่องบดเนื้อขนาด 320 กิโลกรัม รุ่น SHMGS3C320A

SAHA – Meat Grinder 220 KG – 750W – SHMGS3C220A

SAHA - Meat Grinder 220 KG - 750W - SHMGS3C220A เครื่องบดเนื้อขนาด 220 กิโลกรัม รุ่น SHMGS3C220A

SAHA – Meat Grinder with Cheese Grater Chopper – SHMGS3C180C

SAHA - Meat Grinder with Cheese Grater Chopper - SHMGS3C180C เครื่องบดเนื้อขนาด 180 กิโลกรัม พร้อมที่ขูดชีส  รุ่น SHMGS3C180C

SAHA – Meat Grinder 170KG 850W with Shed Head – SHMGS2C170H

SAHA - Meat Grinder 170KG 850W with Shed Head - SHMGS2C170H เครื่องบดเนื้อขนาด 170 กิโลกรัม พร้อมหัวหั่นเนื้อ  รุ่น SHMGS2C170H

SAHA – Meat Grinder 170KG 850W – SHMGS2C170

SAHA - Meat Grinder 170KG 850W - SHMGS2C170 เครื่องบดเนื้อขนาด 170 กิโลกรัม  รุ่น SHMGS2C170

SAHA – Food Processor 4 Litres – SHFPS2L4

SAHA - Food Processor 4 Litres - SHFPS2L4 เครื่องปั่นอาหารอเนกประสงค์ ขนาด 4 ลิตร  รุ่น SHFPS2L4