Showing all 4 results

Show sidebar

Rocket (จรวด) ชุดกล่องอาหาร 12 ซม. 2 ชิ้น พร้อมกระเป๋า รหัส 100252506

Rocket (จรวด) ชุดกล่องอาหาร 12 ซม. 2 ชิ้น พร้อมกระเป๋า รหัส 100252506
 • กล่องอาหารสเตนเลสสตีล 12 ซม. 2 ใบ
 • ฝาพลาสติก 2 ใบ
 • กระเป๋าผ้า บุฟรอยด์ 1 ใบ

Rocket (จรวด) ปิ่นโต 14 ซม. 5 ชั้น รหัส 100250145

Rocket (จรวด) ปิ่นโต 14 ซม. 5 ชั้น รหัส 100250145
 • ปิ่นโตเหมาะสำหรับใส่อาหารไปรับประทานนอกสถานที่ เช่น โรงเรียน วัด
 • ปิ่นโตทำจากเนื้อสแตนเลสทั้งหมด ตัวล็อกและหูจับแข็งแรง
 • มีฝาปิดป้องกันอาหารหกออกมา ชั้นแต่ละชั้นวางได้สนิท
 • หนา แข็งแรง ทนทาน

Rocket (จรวด) ปิ่นโต 16 ซม 4 ชั้น รหัส 100250164

Rocket (จรวด) ปิ่นโต 16 ซม 4 ชั้น รหัส 100250164
 • ปิ่นโตเหมาะสำหรับใส่อาหารไปทานนอกสถานที่ เช่น โรงเรียน วัด
 • ปิ่นโตทำจากเนื้อสแตนเลสทั้งหมด ตัวล็อกและหูจับแข็งแรง
 • มีฝาปิดป้องกันอาหารหกออกมา ชั้นแต่ละชั้นวางได้สนิท
 • หนา แข็งแรง ทนทาน

Rocket (จรวด) ปิ่นโต 14 ซม 3 ชั้น รหัส 100250143

Rocket (จรวด) ปิ่นโต 14 ซม 3 ชั้น รหัส 100250143
 • ปิ่นโตเหมาะสำหรับใส่อาหารไปรับประทานนอกสถานที่ เช่น โรงเรียน วัด
 • ปิ่นโตทำจากเนื้อสแตนเลสทั้งหมด ตัวล็อกและหูจับแข็งแรง
 • มีฝาปิดป้องกันอาหารหกออกมา ชั้นแต่ละชั้นวางได้สนิท
 • หนา แข็งแรง ทนทาน