Showing 1–12 of 20 results

SAHA – Gas Counter Top Lava Rock Grill 80 Cm – SHLRS1CG80

SAHA – Gas Counter Top Lava Rock Grill 80 Cm – SHLRS1CG80 เตาย่างหินลาวา ระบบแก๊ส ขนาด 80 ซม.  รุ่น SHLRS1CG80

SAHA – 18-Inch Kamado Grill – Black Stone Series – SHKMS1S18BSM

SAHA – 18-Inch Kamado Grill - Black Stone Series – SHKMS1S18BSM เตาย่างคามาโด ขนาด 18 นิ้ว  รุ่น SHKMS1S18BSM

SAHA – Counter Top Lava Rock Grill 120 Cm – SHLRS1CG120

SAHA – Counter Top Lava Rock Grill 120 Cm – SHLRS1CG120 เตาย่างหินลาวา ระบบแก๊ส ขนาด 120 ซม.  รุ่น SHLRS1CG120

SAHA – Gas Top Lava Rock Grill 60 Cm – SHLRS1TG60

SAHA - Gas Top Lava Rock Grill 60 Cm - SHLRS1TG60 เตาย่างหินลาวา ระบบแก๊ส ขนาด 60 ซม.  รุ่น SHLRS1TG60

SAHA – Electric Top Lava Rock Grill 60 Cm – SHLRS1TE60

SAHA - Electric Top Lava Rock Grill 60 Cm - SHLRS1TE60 เตาย่างหินลาวา ขนาด 60 ซม.  รุ่น SHLRS1TE60

SAHA – Gas Top Lava Rock Grill 40 Cm – SHLRS1TG40

SAHA - Gas Top Lava Rock Grill 40 Cm - SHLRS1TG40 เตาปิ้ง-ย่าง ขนาด 40 ซม. ระบบแก๊ส รุ่น SHLRS1TG40

SAHA – Gas Lava Rock Grill 80 Cm with Cabinet – SHLRS1SG80C

SAHA - Gas Lava Rock Grill 80 Cm with Cabinet - SHLRS1SG80C เตาปิ้ง-ย่าง ขนาด 80 ซม. ระบบแก๊ส พร้อมตู้ รุ่น SHLRS1SG80C

SAHA – Gas Lava Rock Grill 40 Cm with Cabinet – SHLRS1SG40C

SAHA - Gas Lava Rock Grill 40 Cm with Cabinet - SHLRS1SG40C เตาปิ้ง-ย่าง ขนาด 40 ซม. ระบบแก๊ส พร้อมตู้ รุ่น SHLRS1SG40C

SAHA – Electric Table top Char Broiler 7KW – SHCBS1EB2

SAHA - Electric Table top Char Broiler 7KW - SHCBS1EB2 เตาย่างอาหารด้วยถ่านแบบตั้งโต๊ะ รุ่น SHCBS1EB2