Showing 1–12 of 145 results

Show sidebar

SAHA – Planetary Mixers 20L with guard – SHPMS4L20G

SAHA - Planetary Mixers 20L with guard – SHPMS4L20G เครื่องปั่นอเนกประสงค์ ขนาด 20 ลิตร  รุ่น SHPMS4L20G

SAHA – Spiral Mixers 10L (5 kg) Premium Series – White – SHSMS210LPW

SAHA - Spiral Mixers 10L (5 kg) Premium Series - White - SHSMS210LPW เครื่องผสมแป้ง ขนาด 10 ลิตร สีขาว  รุ่น SHSMS210LPW

SAHA – Gas Premium 2 Tiers 4 Trays 240L w/stone – SHDOS2GPT4S

SAHA - Gas Premium 2 Tiers 4 Trays 240L w/stone – SHDOS2GPT4S เตาอบขนมแบบชั้น 2 ชั้น 4 ถาด พร้อมแผ่นหินกระจายความร้อน ระบบแก๊ส   รุ่น SHDOS2GPT4S

SAHA – Electric Premium 2 Tiers 4 Trays 240L w/stone – SHDOS2EPT4S

SAHA - Electric Premium 2 Tiers 4 Trays 240L w/stone – SHDOS2EPT4S เตาอบขนมแบบชั้น 2 ชั้น 4 ถาด พร้อมแผ่นหินกระจายความร้อน ระบบไฟฟ้า   รุ่น SHDOS2EPT4S

SAHA – Floor Stand Dough Sheeter – SHDSS1520F

SAHA - Floor Stand Dough Sheeter – SHDSS1520F เครื่องรีดแป้งแบบตั้งพื้น รุ่น SHDSS1520F

SAHA – Counter Top Dough Sheeter – SHDSS1520D

SAHA - Countertop Dough Sheeter – SHDSS1520D เครื่องรีดแป้งแบบตั้งโต๊ะ รุ่น SHDSS1520D

SAHA – Retarder Prover 8 Trays – SHRPS2T8

SAHA - Retarder Prover 8 Trays – SHRPS2T8 ตู้หมักแป้งแบบมีความเย็น 8 ถาด รุ่น SHRPS2T8

SAHA – Retarder Prover 18 Trays – SHRPS1T18

SAHA - Retarder Prover 18 Trays – SHRPS1T18 ตู้หมักแป้งแบบมีความเย็น 18 ถาด รุ่น SHRPS1T18

SAHA – Proofer 16 Trays – SHPFS1T16S

SAHA - Proofer 16 Trays – SHPFS1T16S ตู้หมักแป้ง 16 ถาด รุ่น SHPFS1T16S

SAHA – Digital Proofer 16 Trays – SHPFS4T16D

SAHA - Digital Proofer 16 Trays – SHPFS4T16D ตู้หมักแป้ง 16 ถาด ระบบดิจิตอล  รุ่น SHPFS4T16D

SAHA – Spiral Mixers 80L Digital Display – SHSMS180LD

SAHA - Spiral Mixers 80L Digital Display – SHSMS180LD เครื่องผสมแป้ง ขนาด 80 ลิตร พร้อมระบบดิจิตอล  รุ่น SHSMS180LD

SAHA – Spiral Mixers 60L Digital Display – SHSMS160LD

SAHA - Spiral Mixers 60L Digital Display – SHSMS160LD เครื่องผสมแป้ง ขนาด 60 ลิตร พร้อมระบบดิจิตอล  รุ่น SHSMS160LD