คลังความรู้ / Knowledge base

8 ข้อที่ต้องพิจารณาตำแหน่งห้องครัว ตามหลักฮวงจุ้ย

8 ข้อที่ต้องพิจารณาตำแหน่งห้องครัว ตามหลักฮวงจุ้ย

1. ห้องครัวที่ดีควรมีการระบายอากาศแสงสว่างเพียงพอ

  • เพื่อช่วยระบายกลิ่น และความอับชื้น ห้องครัวควรอยู่ทิศตะวันตกเฉียงเหนือเพื่อได้รับแสง หรือทิศตะวันออกเฉียงใต้เพื่อเป็นการระบายอากาศที่ดี ทั้งนี้สามารถเพิ่มตัวช่วยในการระบายความร้อนและกลิ่นด้วยเครื่องดูดควันอีกทางหนึ่ง

2. ห้องครัวไม่ควรตั้งอยู่เหนือบ่อน้ำเสียหรือบ่อเก็บน้ำ

  • เพราะว่าเมื่อบ่อน้ำเสียหรือบ่อเก็บน้ำเต็มขึ้น จะเสี่ยงต่อการที่น้ำจะไหลลงมาในห้องครัว และอาจเป็นที่อยู่ของเชื้อโรคและเชื้อสาเหตุโรคต่างๆอาจสร้างกลิ่นไม่พึงประสงค์และอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อความโครงสร้างของห้องครัวได้

3. ห้องครัวไม่ควรอยู่ในตำแหน่งที่ลมแรงพัดผ่าน

  • การที่มีลมแรงพัดผ่าน อาจทำให้ฝุ่น ผง และกลิ่นไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากการทำอาหาร ดูดซึมเข้าสู่บ้านและส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ใช้ชีวิตในบ้าน และ อาจทำให้วัตถุต่างๆ ที่วางอยู่บนโต๊ะหรือเคาน์เตอร์ล้มลง อาจสร้างความเสียหายต่อวัตถุหรือบุคคล

4. ห้องครัวไม่ควรตั้งตรงศูนย์กลางหรือจุดให้โชคของบ้าน

  • เนื่องจากห้องครัวมักมีการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้ามากกว่าห้องอื่นๆ ในบ้าน อาจทำให้สายไฟที่ต้องใช้งานเข้าไปในห้องครัวยากขึ้น และทำให้เกิดความเสียหายจากเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อเกิดเหตุขัดข้อง

5. หากเป็นบ้าน 2 ชั้น ห้องครัวไม่ควรอยู่ใต้ห้องน้ำ และห้องนอน

  • อาจทำให้เกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์จากท่อน้ำการตั้งห้องครัวใต้ห้องน้ำและห้องนอนอาจทำให้เกิดภัยไฟไหม้ได้ง่ายขึ้น

6. ระดับพื้นครัวและห้องอาหารควรอยู่ในระดับเดียวกัน

  • ทำให้การเคลื่อนไหวของคนในบ้านในขณะทำอาหารและรับประทานอาหารเป็นไปได้อย่างสะดวกสบาย จะทำให้ง่ายต่อการวางแผนการตกแต่งภายใน ไม่ว่าจะเป็นการวางเครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ตกแต่งภายใน ทั้งสองห้องจะสามารถออกแบบและตกแต่งให้มีความสอดคล้องกันได้ง่ายและสวยงาม

7. หลังคาห้องครัวไม่ควรเปิด-ปิดได้

  • อาจทำให้เกิดอันตรายได้หลายประการ ความไม่ปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้า ความเสียหายที่เกิดกับหลังคาความไม่ปลอดภัย

8. ปล่องระบายควันไม่ควรตั้งไว้ให้เด่น

  • อาจจะมีผลกระทบต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัยภายในบ้านอาจทำให้ควันเข้ามาในบ้านได้ง่ายขึ้น ทำให้เกิดมลภาวะในบรรยากาศภายในบ้าน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้อยู่อาศัย และอาจทำให้เกิดอันตรายจากไฟได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะเมื่อมีการใช้เตาหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีแรงดันสูงในบ้าน

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *